Kurs korony czeskiej kalkulator Kurs czk na PLN Warszawa

Aktualnie Narodowy Bank Czech zakończył cykl zacieśniania polityki monetarnej, utrzymano stopy procentowe na niezmienionym poziomie, pomimo że inflacja jest tam największa od 1993 r. Obecnie wynosi ponad 17%, a główna stopa procentowa Narodowego Banku Czech pozostaje na poziomie wynoszącym 7%. Prezes NBC nie wyklucza, że bank będzie nadal zapobiegał nadmiernym wahaniom korony czeskiej na rynku walutowym. W ostatnich miesiącach NBC sprzedał miliardy euro, żeby zapobiec osłabieniu korony czeskiej.

Na rewersie oprócz nominału przedstawione są drobne symbole i architektura kraju – np. Korona świętego Wacława, most Karola czy majestatyczny widok na Pragę. Banknoty występują w nominałach o wartości 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 koron. Dla łatwego odróżniania charakteryzują się odmiennymi kolorami. Na awersie zawsze przedstawiają postać zasłużoną dla historii i kultury Czech. Na banknocie 100 koron widnieje wizerunek Karola IV Luksemburskiego, 200 koron ozdabia portret Jana Amosa Komenskiego, a nominał 500 przedstawia Boženę Němcová.

 • Korona czeska w ojczystym języku nosi nazwę „koruna česká” i jest określana przez naszych południowych sąsiadów symbolem „Kč”.
 • Banknoty czeskie przedstawiają z kolei wizerunki ważnych dla Czechów osobistości, nie tylko polityków i działaczy społecznych, ale również artystów.
 • Banknot 2000 Kč wygląda bardzo podobnie do 2000 bułgarskich lewów, który kosztuje około 120 CZK, podmiana waluty jest popularnym sposobem na oszukanie turystów.
 • Biorąc pod uwagę, że ok. 80% Czechów nie chce rezygnować z korony, trudno się spodziewać, że ta sytuacja ulegnie szybko zmianie.
 • Bez problemu znajdziesz tu również analizy porównujące kurs korony czeskiej w poszczególnych dniach.

Kolejną zmianę przyniosła II wojna światowa – okupacja obszaru Czech poskutkowała wprowadzeniem nowej waluty, a kurs korony został powiązany z kursem marki niemieckiej. Po wyzwoleniu państwa przywrócono koronę czechosłowacką jako tzw. „drugą koronę“ i funkcjonowała ona aż do reformy monetarnej zarządzonej przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w 1953 roku. Ludzie niegdyś dobrze sytuowani utracili więc swoje majątki utrzymywane w postaci oszczędności lub papierów wartościowych. Witryna ma osobne stawki dla każdej waluty i tabelę przestawną. W naszym serwisie znajdziesz aktualny kurs korony czeskiej oraz harmonogram zmian.

Problemem była bardzo opóźniona restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz źle funkcjonujący rynek kapitałowy. Wymuszono system płynny, ponieważ inwestorzy szybciej sprzedawali czeską walutę, niż rząd nadążał ją kupować. Oprócz tego na rynku obrotów bieżących panował deficyt, gdzie PKB wynosiło 8%. Korona czeska jest postrzegana za jedną ze stabilniejszych walut w Europie Środkowo Wschodniej. Pozycję taką zawdzięcza krajowej gospodarce i rozważnej polityce pieniężnej.

Słowacy polubili swoje euro

W październiku 2003 roku wycofano z obiegu monety 10 halerzy i 20 halerzy. Wartość 50 Kč była wpierw w formie monety, później wydrukowano banknoty. Czesi jako jeden z nielicznych krajów byłego bloku sowieckiego nie zdecydowali się na denominację swojej waluty. Jedyną zmianą od lat 90-tych było zlikwidowanie banknotów 20 CZK i 50 CZK. Administratorem danych osobowych jest Currency One S.A. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza granice EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

wartość korony czeskiej

Kurs korony czeskiej nie jest poddawany zbyt dużym wahaniom ze względu na dobrze prosperującą gospodarkę tego kraju, cechującą się niskim bezrobociem. Tabela średniego kursu NBP korony czeskiej oraz minimalnych i maksymalnych wartości ceny które osiąga, są każdego dnia aktualizowane i wizualizowane na tej stronie. W związku tym, że Czesi są sąsiadami Polski, kurs CZK jest bacznie obserwowany zarówno przez inwestorów jak i turystów. Aktualny kurs NBP korony czeskiej aktualizowany jest na tej stronie każdego dnia. Bez problemu znajdziesz tu również analizy porównujące kurs korony czeskiej w poszczególnych dniach.

Ile kosztuje euro 15.12.2022? Kurs euro do złotego (EUR/PLN) w czwartek

Europejskiego zadłużenia, którego skutki odczuliby bardziej dotkliwie. Korona czeska jest oficjalnym środkiem płatniczym wyłącznie na terenie Czech. Wybierając się do kraju naszych południowych sąsiadów, warto zatem sprawdzić kurs korony czeskiej. Przeliczanie czeskiej korony na złote może jednak nastręczyć nieco trudności, dlatego warto pod ręką mieć kalkulator walutowy dostępny na naszej stronie. Należy też pamiętać, że w Czechach oficjalnie nie posługuje się już setnymi częściami waluty.

Kurs czeskiej korony był sztywny i wahał się o 0,5 pp w obu kierunkach, a rok później wahania te zostały rozszerzone do 7,5 pp. Dopiero w roku 1997 kurs waluty czeskiej stał się zgodny z podażą i popytem na rynku walutowym. W owym czasie nagle rozpoczął się również kryzys gospodarczy Czech, które były nazywane “tygrysem Europy”, jeśli chodziło o stabilność gospodarczą tego państwa.

wartość korony czeskiej

Kurs korony czeskiej do polskiego złotego od 30 lat znajduje się w trendzie rosnącym. Interesują Cię aktualne kursy walut i cena korony czeskiej? Poniżej przedstawiamy aktualne notowania korony czeskiej w naszym kantorze internetowym.

Tak duże wahania kursu są rzadkie i podany przez Ciebie kurs nie zostałby osiągnięty przez kilka miesięcy, a nawet lat. Banknot 1000 koron w 2008 roku został mianowany banknotem roku, ponieważ znalazły się na nim nowe, innowacyjne zabezpieczenia przed fałszerstwem. Formalnie dzieli się na 100 halerzy, jednak setne części nie są używane od 2009 roku. Umożliwia zbieranie statystycznych danych na temat tego, jak korzystasz z naszej strony. Zapamiętuje ostatnio wybraną walutę w usłudze ofert społecznościowych . Rejestruje unikalny numer użytkownika służący do zbierania statystycznych danych na temat tego, jak korzystasz z naszej strony.

Zanim więc podejmiesz taką decyzję, przelicz, ile możesz stracić. Jeszcze na początku XXI wieku byliśmy przyzwyczajeni, że korona czeska kosztuje groszy. Po wybuchu kryzysu finansowego kurs CZK/PLN waha się od 15 do 18 groszy sprawiając, że Czechy stały się dla nas dość drogim krajem.

Tabela – średni kurs

II wojna światowa spowodowała okupację części terenów Czechosłowacji przez Niemcy, czego skutkiem była nowa waluta i powiązanie jej kursu z kursem marki niemieckiej. Czasy powojenne, a więc okres komunistyczny był momentem kolejnych rewolucji monetarnych w Czechosłowacji, gdzie przywrócono koronę czechosłowacką, która miała bardzo niekorzystny przelicznik. Dopiero rozłam Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej na dwa państwa był impulsem do wprowadzenia osobnych polityk pieniężnych.

Kurs korony czeskiej względem euro istotnie się wzmocnił, podczas gdy złoty się nieco osłabił. Śledź kurs korony czeskiej na wykresie i obserwuj trendy. To właśnie wtedy została ona zlikwidowana, a jej miejscewprowadzono osobne waluty – także korony – dla Protektoratu Czech i Moraw i państwa słowackiego. Wspólną walutę w Czechosłowacji wprowadzono z powrotem po wojnie, wraz z odzyskaniem niepodległości. Kurs korony czeskiej jest ustalany przez handel między bankami. W przeciwieństwie do oficjalnych kas nie nakładamy ograniczeń walutowych, nie naliczamy wysokich podatków i pracujemy przez całą dobę.

Waluta Cech jest łatwo dostępna w Polsce ze względu na bliskość geograficzną obu państw. Kurs korony czeskiej jest względnie stabilny, jednak jak pokazują wykresy CZK/PLN od blisko 30 lat znajduje się on w trendzie rosnącym. Monety mają wartość 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron, natomiast banknoty rozpoczynają się od 100 koron i poprzez 200, 500, 1000, 2000, kończą się na 5000 koron. Bankiem Centralnym zajmujący się emisją jest Narodowy Bank Czeski. W obiegu funkcjonowały wcześniej banknoty 20 i 50 koron, które zostały wycofane odpowiednio w 2008 i 2011 roku. Czechy nie wprowadziły jeszcze euro, kraj używa własnej waluty.

wartość korony czeskiej

Kurs korony czeskiej jest mało podatny na wahania i od początku istnienia tej młodej waluty, jej wartość nieznacznie rośnie. Niemniej od 2013, przez okres 3,5 roku, korona czeska utrzymywała sztywny kurs wobec euro na poziomie 27 CZK. Wówczas czeski bank centralny realizował taką politykę w celu pobudzenia inflacji. Obecnie korona czeska jest niezależną walutą, a jej kurs jest płynny. Czesi nie spieszą się więc, aby przyłączyć się do strefy euro, obawiając się m.in.

Tak duże wahania kursu są rzadkie i podana przez Ciebie wartość nie zostałaby osiągnięta przez kilka miesięcy, a nawet lat. Monety halerzowe zostały wycofane, ponieważ koszt produkcji dwukrotnie przewyższał ich wartość nominalną. Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami FXFlat Forex Broker-przegląd i FXFlat informacje dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu. Banknoty wyemitowane w 1993 roku, które nie posiadające symbolu na odwrocie też zostały wycofane z obiegu. Popularyzacja tej wiedzy przyczynia się do wzrostu świadomości ludzi na temat roli pieniądza i mechanizmów rządzących gospodarką.

12-15 kurs KORONA CZESKA na dziś

Nie zmienia to faktu, że Czesi są zobowiązani, zresztą tak samo, jak i Polska, do wprowadzenia waluty euro na terenie swojego kraju. Według badań przeprowadzonych w 2017 roku, aż 70% Czechów jest przeciwnych wprowadzenia euro. Przekłada się to jednak na słabnącą siłę nabywczą korony czeskiej poza granicami ich kraju. Dodatkowy wpływ na to miało obniżenie wartości korony przez Narodowy Bank Czeski, który sztucznie utrzymywał parytet na poziomie 27 koron za 1 euro.

Zmiany uderzyły przede wszystkim w zamożniejszych Czechów i Słowaków. Trzecią koronę czechosłowacką można było bowiem wymienić jedynie 1500 starych koron. Oznaczało to, że osoby zamożne, posiadające większe kwoty oraz papiery wartościowe, dosłownie z dnia na dzień straciły swój majątek. Wspólna waluta Czech i Słowacji obowiązywała jeszcze w 1992 roku.

Oficjalną czeską walutą są banknoty o nominale 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 posiadające symbol na odwrocie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy konsultacji. Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść. Co przedsiębiorcy mówią o brokerze MaxiMarkets I została wprowadzona po podziale Czeskiej oraz Słowackiej Republiki Federacyjnej. Natomiast wcześniej na tych ziemiach, gdzie dopiero kształtowała się Czechosłowacja, używano banknotów obowiązujących również na terenie Austro-Węgier. Pierwszą koronę bito od 1892 roku w Austro-Węgrzech, aż do upadku cesarstwa w 1918 roku.

Kurs czk można sprawdzić na naszej stronie internetowej. Wygodnie jest sprawdzić wahania kursu korony czeskiej i innych walut. Kursy aktualizujemy codziennie i co godzinę – jak tylko Ekonomiczna strategia handlowa wiadomości otrzymamy informację o aukcjach. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfort naszym klientom. Aby zagwarantować najlepszy kurs korony czeskiej – wypełnij formularz na stronie.

Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz tutaj. Korona czeska jest oficjalną jednostką monetarną w Czechach. Jej skrót to Kč”, a w tabelach kursów walutowych wykorzystywany jest skrót „CZK”. Formalnie dzieli się na 100 halerów, ale nominały niższe od korony od 2009 roku nie znajdują się w ogóle w obiegu.

Ile kosztuje Korona czeska (CZK)?

Jeszcze na początki 2011 roku można było spotkać 50 koron zarówno w formie monety jak i banknotu. Akceptujemy tylko gotówkę, więc upewnij się, że masz odpowiednią kwotę. Ułatwia to weryfikację autentyczności rachunków – robimy to dla ogólnego bezpieczeństwa. Jeśli kupisz dużo czeskich koron na raz, możemy odprowadzić Cię na przystanek samochodowy lub transportowy.

Trading Platforms

 • TURBO META-MT4

  • Instant execution capable
  • Highly customisable platform
  • Nano-second trade execution
  • Extensive research and advanced trading tools

 • MULTIBANK PRO-MT4

  • Zero Commission
  • Mobile Trading
  • figure pricing Nano-Second Execution
 • MAXIMUS-MT4

  • Direct trade execution to over 80 world's leading banks
  • Nano-second trade execution
  • Average execution speed – 0.05 seconds
  • Zero trading restrictions

Trading Tools